c S
Izbor dana

Ako tužitelj nije umirovljen zbog posljedica prometne nesreće, već je isti prihvaćanjem statusa prijevremenog starosnog umirovljenja, vlastitom dispozicijom odredio svoj radni status, tada nema pravo na razliku između plaće koju bi ostvario da je nastavio raditi i utvrđene mirovine, budući da umirovljenje tužitelja nije u uzročno posljedičnoj vezi sa štetnim događajem.

20.04.2009 08:26 „U ovom predmetu tužitelj zahtijeva naknadu štete zbog izgubljene zarade koja se sastoji u razlici između mirovine i plaće koju bi ostvarivao da nije ozlijeđen u štetnom događaju...