c S
Izbor dana

Osobni odbitak

25.05.2017 07:30 Izdaci za održavanje instalacija grijanja, hlađenja, odvodnje, električnih instalacija i dr. priznaju se kao osobni odbitak pod uvjetom da porezni obveznik priloži račune za utrošeni materijal i usluge registriranih izvođača radova.