c S
Izbor dana

Zlouporaba braniteljske povlastice

26.05.2017 07:30 Prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, carinska povlastica je osobna i neprenosiva. Stoga je pravilno postupila Carinarnica utvrdivši na temelju punomoći, policijskog izvješća i službene zabilješke, da je pravo na korištenje predmetnog motornog vozila ustupljeno drugoj osobi, te da je isto otuđeno, što znači da su ispunjeni uvjeti za plaćanje carinskog duga u skladu s naprijed citiranom odredbom, tim više što je zabrana otuđenja 2 godine prije plaćanja carine i poreza.