c S
Izbor dana

Katastarski upis

08.06.2017 07:30 Nema uvjeta za prekid postupka promjene katastarskog upisa ako je sudski spor u svezi utvrđivanja prava vlasništva pokrenut nakon što je doneseno rješenje o promjeni upisa.