c S
Izbor dana

Proceduralna pogreška prilikom objave rješenja u stečajnom postupku, nije u suštini spriječila podnositelja u osporavanju tražbine, pa stoga nije utjecala na njegovo pravo na pravično suđenje.

23.04.2009 10:08 Podnositelj zahtjeva pred Europskim sudom za ljudska prava je trgovačko društvo iz Švicarske koje prigovara da u stečajnom postupku koji se vodi nad Ž. bankom d.d. nije imalo pošteno suđenje u smislu članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, jer nije moglo osporiti potraživanje Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB).