c S
Izbor dana

Nasljednici odgovaraju za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine s time da nisu dužni namirivati vjerovnike ostavitelja određenim redoslijedom.

24.04.2009 09:34 Odredbom čl. 139. st. 1 ZN-a propisano je da nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove, dok je st. 3 citirane odredbe propisano da nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine, s time da na visinu vrijednosti naslijeđene imovine i vrijednost ostaviteljevih dugova koje je nasljednik već podmirio sud pazi samo na prigovor nasljednika.