c S
Izbor dana

Ugovor o nalogu

28.06.2017 07:30 Odvjetnik ima pravo na pravičnu naknadu za odvjetnički trošak i nagradu za sastavljanje tužbe u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava u visini na koju bi imao pravo za sastav podneska kojim se pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske pokreće postupak prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.