c S
Izbor dana

Komunalni doprinos

04.07.2017 07:30 Komunalni doprinos plaća se za razliku u obujmu između postojeće i nove građevine.