c S
Izbor dana

Izvlaštenje

18.07.2017 07:30 Pitanje utvrđivanja tržišne naknade za izvlašteno zemljište nije prethodno pitanje kod stupanja u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.