c S
Izbor dana

Šutnja uprave

25.07.2017 07:30 Povodom tužbe radi šutnje uprave sud ispituje samo je li u međuvremenu žalba riješena, pa ako je riješena, više nema zakonske osnove za takvu tužbu.