c S
Izbor dana

Zastara

26.07.2017 07:30 Tražbina s osnove izdane dnevne parkirališne karte zastaruje u općem zastarnom roku od pet godina.