c S
Izbor dana

Aktivna legitimacija

01.08.2017 07:30 Ako suvlasnici zastupani po upravitelju tužbom traže isplatu zajedničke pričuve od drugog suvlasnika iste zgrade, tada su dužni dokazati svoju aktivnu legitimaciju.