c S
Izbor dana

Avalista odgovara imatelju mjenice onako kako odgovara izdatnik mjenice (trasant), s time da okolnost što je protiv izdatnika mjenice pokrenut stečajni postupak, nema nikakvog utjecaja na odgovornost avalista.

29.04.2009 11:03 U ovom predmetu je riječ o zahtjevu tužitelja za isplatu potraživanja iz vlastite mjenice protiv tuženika kao mjeničnog jamca (avaliste).