c S
Izbor dana

Smatra se da je izvođač radova obračun izvedenih radova obavio sukladno sklopljenim ugovorima za izvođenje radova, ako je investitor - naručitelj mjesečne privremene situacije izdane temeljem sklopljenih ugovora o građenju i dostavljene mu po izvođaču radova, potpisao bez prigovora.

04.05.2009 09:38 Predmet spora je zahtjev tužitelja kao izvođača za ugovorene i izvedene radove tuženiku kao investitoru naručitelju po osnovu privremenih situacija – računa u utuženom iznosu.