c S
Izbor dana

Rješenje o uvjetima građenja

10.08.2017 07:30 Gradnja objekta ne može se dozvoliti na parceli koja je dijelom po kulturi pašnjak, a dijelom makija i šuma.