c S
Izbor dana

Upis prava vlasništva

17.08.2017 07:30 Presuda prvostupanjskog suda kojom nije naložen zemljišnoknjižni upis niti je određeno knjižno pravo predlagatelja već je samo utvrđen ništavim kupoprodajni ugovor, ne predstavlja ovršnu ispravu prikladnu za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu.