c S
Izbor dana

Razlozi ništetnosti rješenja

18.08.2017 07:30 Nepravilno utvrđeno činjenično stanje, niti nezakonitost nije razlog ništavosti rješenja.