c S
Izbor dana

Prestanak statusa studenta

24.08.2017 07:30 Kada se drugostupanjsko tijelo pozove na razloge i obrazloženje prvostupanjskog rješenja u kojem uopće nisu ocijenjeni žalbeni razlozi, sud smatra da obrazloženja nema, što je razlog za uvažavanje tužbe.