c S
Izbor dana

Komunalna naknada - korisna površina

30.08.2017 07:30 U korisnu površinu stambenog prostora uračunavaju se površine balkona, lođa, terasa, spremišta, podrumi, komunikacijske površine.