c S
Izbor dana

Imovinska šteta

31.08.2017 07:30 Zakonska zatezna kamata na imovinsku štetu teče  od  dana  presuđenja  pa do  isplate, a ne  od dana  podnošenja   odštetnog   zahtjeva osiguravajućem društvu.