c S
Izbor dana

Da bi do smetanja suposjeda došlo verbalnim činom smetanja, tada postupci i izrečene riječi jedne strane moraju imati značaj ozbiljne prijetnje koja izaziva strah te posljedicu promjene u dotadašnjem stanju suposjeda.

06.05.2009 10:12 Da bi do smetanja suposjeda došlo verbalnim činom smetanja, odnosno riječima, tada postupci i izrečene riječi jedne strane moraju imati značaj ozbiljne prijetnje, koja izaziva strah, te isto tako i posljedicu da druga strana odustane od svoje radnje, odnosno da dođe do promjene u dotadašnjem stanju posjeda (suposjeda), odnosno faktične vlasti na prijeporu.