c S
Izbor dana

Pravo na obnovu

05.09.2017 07:30 Samo vlasništvo objekta nije dovoljno već je potrebno dokazati kontinuirano korištenje objekta, radi ostvarivanja prava na obnovu.