c S
Izbor dana

Preoblikovanje zemljišnih knjiga

06.09.2017 07:30 Preoblikovana zemljišna knjiga smatra se istinitom i potpunom ako tuženici u roku za ispravak tijekom izlaganja katastarskog operata nisu prigovorili obliku i površini novoformiranih katastarskih čestica.