c S
Izbor dana

Lokacijska dozvola

11.09.2017 07:30 Prigovori u svezi zakonitosti plana ne mogu se iznositi u postupku izdavanja lokacijske dozvole.