c S
Izbor dana

Član obitelji poginulog hrvatskog branitelja nije obvezan platiti sudsku pristojbu ali je dužan predlagatelju naknaditi razmjerni dio troška koji je predlagatelj imao u postupku za razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina.

07.05.2009 09:28 Žalba drugoredne protustranke sastoji se od tvrdnji da je ona sukladno čl. 3. st. 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, član obitelji poginulog hrvatskog branitelja, pa je stoga sukladno čl. 16. st. 1. toč. 5. Zakona o sudskim pristojbama oslobođena od plaćanja sudskih pristojbi u postupcima kod suda.