c S
Izbor dana

Pretporez

13.09.2017 07:30 Pretporez se može odbiti u obračunskom razdoblju u kojem su primljena dobra ili usluge i u kojem je primljen račun, dakle ti uvjeti se moraju ispuniti kumulativno.