c S
Izbor dana

Obveza plaćanja RTV pristojbe

18.09.2017 07:30 Na obvezu plaćanja RTV pristojbe ne utječe promjena vlasništva nekretnine gdje se prijamnik nalazi.