c S
Izbor dana

Stjecanje bez osnove

20.09.2017 07:30 Kada tuženik posjeduje nekretninu u vlasništvu tužitelja, a moguća je predaja te nekretnine u suposjed vlasniku tada tužitelj ima pravo na naknadu za posjed te nekretnine samo ako istodobno traži njezinu predaju u suposjed.