c S
Izbor dana

Zaštita od požara

22.09.2017 07:30 Prvostupanjsko tijelo može pokrenuti upravni spor samo ako je povodom žalbe drugostupanjsko tijelo odlučivalo o povredi samoupravnog prava tog prvostupanjskog tijela.