c S
Izbor dana

Zahtjev za policijsku i inspekcijsku intervenciju zbog prekomjerne buke koja dopire iz ugostiteljskog objekta, ne predstavlja uznemiravanje u izvršavanju vlasničkih ovlaštenja.

08.05.2009 10:07 Imajući u vidu gore navedeni činjenični supstrat, prvostupanjski sud zaključuje da je buka, koja je dopirala iz poslovnog prostora kojeg je tužiteljica dala u zakup S.P., bila prekomjerna i prelazila dozvoljene granice obzirom na način izgradnje i izolaciju samog objekta, te su stoga tuženici bili ovlašteni od zakupnice tražiti da otkloni uzroke imisija (buke) ...