c S
Izbor dana

Izdavanje radne dozvole

05.10.2017 07:30 Ako se u postupku utvrdi da stranac nije obavljao poslove za koje mu je izdana radna dozvola, nema osnove za izdavanje nove radne dozvole.