c S
Izbor dana

Radni staž

11.10.2017 07:30 Ne smatra se nepotpunom prijava na natječaj kojoj nije priložena preslika radne knjižice jer kandidatkinja nije imala radnog staža, pa ne bi bilo svrhovito prilagati presliku radne knjižice.