c S
Izbor dana

Naknada štete

16.10.2017 07:30 Kada u štetnom događaju sudjeluje više vozila koja su osigurana kod različitih osiguravajućih društava, limiti osiguranja u jednom štetnom događaju ne zbrajaju se.