c S
Izbor dana

Utvrđenje postojanja prava stvarne služnosti

18.10.2017 07:30 Kod osobnih služnosti pasivna strana je svakodobni vlasnik stvari, a aktivna nije određena s obzirom na vlasništvo, već je određena osobno. Osobne služnosti su neprenosiva prava, ali se kod nekih služnosti izvršavanje njihovog sadržaja može prenijeti na drugu osobu. Stoga u postupku treba raspraviti i utvrditi radi li se u konkretnom slučaju o osobnoj služnosti koja se veže za konkretnu osobu ili pak o vršenju sadržaja stvarne služnosti za koju zakonodavac veže dosjelost kao originarni način stjecanja stvarnih prava.