c S
Izbor dana

Zabilježba

23.10.2017 07:30 Dopuštena je zabilježba spora u zemljišnu knjigu ako se podrednim tužbenim zahtjevom traži odlučivanje koje bi utjecalo na knjižna prava stranaka.