c S
Izbor dana

Utvrđivanje plaće

24.10.2017 07:30 Pravo tražiti izmjenu pojedinačnog akta koji je donesen temeljem zakonske odredbe ukinute od strane Ustavnog suda, ima samo ona osoba koja je podnijela prijedlog za ocjenu suglasnosti te odredbe s Ustavom Republike Hrvatske.