c S
Izbor dana

Odgovornost lovačke udruge

03.11.2017 07:30 Lovačka udruga učlanjena u lovački savez pasivno je legitimirana u parničnom postupku radi naknade štete nastale naletom divljači na osobno vozilo tužitelja na području gdje ta udruga gospodari lovištem na kojem divljač stalno živi.