c S
Izbor dana

Rekonstrukcija građevine

08.11.2017 07:30 Ne mogu se u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine iznositi prigovori koji se odnose na izgled osnovnog objekta za koji je već ranije bila izdana građevinska dozvola.