c S
Izbor dana

Zastara

09.11.2017 07:30 Pravo iz kojeg proizlaze povremena potraživanja zastarijeva za pet godina računajući od dospjelosti najstarijeg neispunjenog potraživanja.