c S
Izbor dana

Troškovi postupka

13.11.2017 07:30 Trošak privatnog vještačenja obavljenog prije podnošenja tužbe ne smatra se štetom nastalom tužitelju u vezi štetnog događaja.