c S
Izbor dana

Naknada štete - solidarna odgovornost

15.11.2017 07:30 Ako oprost djeluje samo prema jednom solidarnom dužniku, solidarna obveza smanjuje se za dio duga koji prema međusobnim odnosima dužnika pada na njega, a ostali dužnici odgovaraju solidarno za ostatak duga.