c S
Izbor dana

U slučaju originarnog stjecanja prava vlasništva tužitelj nije ovlašten od tuženika zahtijevati izdavanje tabularnu ispravu.

14.05.2009 11:55 Pri tome valja upozoriti da je zahtjev za izdavanje tabularne isprave zahtjev obveznopravne prirode koji pretpostavlja postojanje određenog građanskopravnog odnosa između ugovornih stranaka ...