c S
Izbor dana

Dodatak na plaću

22.11.2017 07:30 Ako je znanstveni stupanj magistra znanosti uvjet za radno mjesto na kojem službenik radi, ne ostvaruje pravo na dodatak na plaću.