c S
Izbor dana

Solidarne obveze

27.11.2017 07:30 Ako su tuženice obvezane solidarno podmiriti glavničnu tražbinu tada su one u obvezi solidarno podmiriti i sudsku pristojbu.