c S
Izbor dana

Dugo razdoblje u kojem je podnositeljica, uslijed zakonodavne mjere, bila onemogućena u dobivanju odluke o svom tužbenom zahtjevu predstavlja povredu članka 6. stavka 1. Konvencije; utvrđena povreda Konvencije odnosi se isključivo na podnositeljičino pravo na pristup sudu, a ne na uništenje njezine kuće.

18.05.2009 11:17 Podnositeljici zahtjeva pred Europskim sudom za ljudska prava (dalje: Europski sud) minirana je 1992. kuća. Godine 1994. pokrenula je parnični postupak protiv Republike Hrvatske i jednog osiguravajućeg društva, a radi naknade štete.