c S
Izbor dana

"Lex šerif"

13.12.2017 14:52 U srijedu, 13. prosinca 2017. godine, stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi objavljene u Narodnim novinama broj 123/17.