c S
Izbor dana

Prijem u državnu službu

19.12.2017 07:30 Kada je pristup testiranju iz poznavanja rada na računalu uvjet da bi se smatralo da je podnesena prijava na natječaj za radno mjesto u državnoj službi, a tužitelj testiranju nije pristupio, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.