c S
Izbor dana

Upotreba tuđe stvari

20.12.2017 07:30 Neovlaštenim korisnikom ne može se smatrati osoba koja ima valjani pravni temelj (valjani pravni posao) za stjecanje prava vlasništva.