c S
Izbor dana

Predstečajna nagodba

29.12.2017 07:30 Postupak predstečajne nagodbe nad glavnim dužnikom nema učinak na tražbinu vjerovnika prema solidarnim dužnicima tog dužnika.