c S
Izbor dana

Nadležnost poglavarstva

28.12.2017 07:30 Poglavarstvo može utvrditi vrijednost koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta ako je županijska skupština na njega prenijela to ovlaštenje.